Vilka ämnen ska vi läsa i skolan?

Jag läste en artikel om varför inte drama är ett eget ämne i grundskolan häromdagen. Bra fråga. Egentligen kan man fundera över fler ämnen som finns, eller som inte finns?

I och för sig är det väl diskutabelt om framtidens skola ens kommer att bygga på traditionella ämnen som bas för organisationen. Men, det finns ändå en vetenskaplig tradition som definierar olika ämnen och som vårt skolväsende bygger på, om jag förstått det hela rätt. Dessutom går ju för närvarande trenden mot tydligare ämnesfokus men kombinerat med krav på ämnesövergripande undervisning. Så det är väl inget som händer i morgon direkt, att ämnena byts ut mot något helt annat. Därför tillåter jag mig att fundera lite fritt över ämnesutbudet:

– Varför är musik ett eget ämne men inte drama, teater eller dans?

– Varför finns bild och slöjd som skilda ämnen? Var går gränsen? Är en vävd duk med ett motiv på bild eller slöjd?

– Varför är inte ekonomi ett eget ämne i grundskolan? Det är både viktig allmänbildning och ett stort ämnesområde inom högre utbildningar?

– Skulle matematiken kunna delas upp i två ämnen varav ett – vardagsmatematik – var obligatoriskt och ett annat som inriktade sig mer på matematikens användning inom naturvetenskaperna var en fördjupning? Jag saknar ämnet logik, förresten… Det var väl ett viktigt ämne på universiteten förr i världen?

– Är det en bra idé att läsa historia som ett separat ämne samtidigt som litteraturhistoria, musikhistoria, konsthistoria och teknikhistoria (m fl) ingår i andra ämnen? Kanske är det bra, men ger det de bästa förutsättningarna för en 13-årig elev?

– Vilka språk ska eleverna kunna välja mellan? Kinesiska är på gång. När kommer portugisiska, ryska och koreanska?

Och så här kan man hålla på, länge…

Utmaningen för skolan är att bygga helheter av delarna och att använda helheterna för att skapa nyfikenhet för delarna, brukar jag tänka. Det är svårt att se att dagens ämnesindelning är den optimala.

Varför diskuteras detta inte mer? Varför är det så mycket i skolan som tas för givet, bara för att det alltid varit på ett visst sätt? När så många ändå är överens om att skolan behöver förändras för att möta framtidens utmaningar.

Annonser