Handledning och processledning

Om du som rektor, förskolechef eller annan ledare inom förskola och skola vill ha stöd i att utveckla din verksamhet inom följande områden.

  • Systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling
  • Likabehandlingsarbete
  • Skollagstillämpningar (bl a särskilt stöd, grundsärskola, skolpliktsfrågor)
  • Den kommunala skolhuvudmannens organisation och ansvar

Då kan du boka mig för handledning, enskilt eller i mindre grupp. Enstaka tillfällen eller längre uppdrag.

Jag kan också processleda grupper (ledningsgrupper ex.) i arbete med utveckling, utvärdering och liknande. Kanske när ni träffas en heldag eller är på konferens, för att arbeta kring någon särskild fråga.

Hör av dig om du har några tankar, idéer eller önskemål. Pris efter överenskommelse.

Annonser