Christian

Christian svart och vit (2)De som känner mig och som hört mig föreläsa vet att jag ibland presenterar mig som trombonelärare. Ska man vara noggrann så är det faktiskt det jag är. Det var dock många år sedan jag utövade det yrket och dessutom är det länge sedan jag rörde en trombone. Musiken är inte längre centrum för mina intressen eller i mitt liv. Men, mina pedagogiska grundkunskaper och själva hantverket i mötet med barn och unga bygger på min utbildning och erfarenhet som instrumental- och ensemblelärare.

Mitt första jobb efter studierna på musikhögskolorna i Stockholm och Göteborg var som musiklärare – och ganska snart som chef för den Kommunala musikskolan i Markaryd. En liten men naggande god musikskola med härlig gemenskap, duktiga elever och med ett ständigt utvecklingsfokus.

Efter fyra år i Markaryd bar det av det Alingsås med jobb som musikledare på Alingsås Kulturskola och efter några år som kulturskolechef. Även på detta jobb satte jag utveckling i fokus och under de sju år som jag verkade i Alingsås präglades verksamheten av ständig utveckling och förändring.

I slutet av min tid i Markaryd tog jag upp studierna igen. Jag läste, under en period på nästan 10 år, ett antal olika högskolekurser vid sidan om mitt jobb. Bland annat har jag läst kultursociologi, sociologi, etnologi (kurser som jag på senare år kompletterat och som blivit en högskoleexamen med sociologi som huvudämne) och företagsekonomi.

I början på 2000-talet engagerade jag mig i kommunpolitiken i Alingsås. Under åtta år var jag ordförande i Socialnämnden. Mellan 2011 och januari 2014 var jag ordförande i Barn- och ungdomsnämnden. När jag slutade med det uppdraget kändes som om min tid i kommunalpolitiken var över, för gott. Men, det ändrade sig. Från och med april 2015 var jag tillbaka, som vice ordförande i AB Alingsåshem, vårt kommunala bostadsbolag. I januari 2017 tog jag sedan över ordförandeklubban. Efter en kortare period med detta uppdrag valde jag att ånyo tacka för mig. Hoppas ingen försöker övertala mig igen, för den delen av mitt liv är jag färdig med.

2002 fick jag chansen att ta steget till att arbeta inom grundskolan då jag blev anställd som biträdande rektor på Rydsbergsskolan i Lerum. I januari 2003 blev jag rektor. Under åren har jag arbetat med både grundskola och grundsärskola men de sista åren var det grundsärskolan som var mitt huvudsakliga ansvarsområde. Under den här tiden genomgick jag den statliga rektorsutbildningen.

Rydsbergsskolan gick under de åren igenom stora förändringar. Det blev en skola som arbetade med entreprenöriellt lärande i en organisation med arbetslag istället för klasser och med en vision om att elevernas skoldagar ska bestå av arbetstid med olika aktiviteter för lärande istället för av ett schema beskrivande en lång rad av olika lektioner.

Sedan 2010 har jag haft olika uppdrag för Sektor lärande centralt i Lerums kommun. Först som ansvarig för implementeringen av den nya skollagen och sedan som verksamhetsutvecklare med ansvar för resultatuppföljning, kvalitetsutveckling och annat utvecklingsarbete för våra verksamheter. Under höstterminen 2013 var jag ledig från mitt jobb som rektor för att arbeta heltid som verksamhetsutvecklare. Från och med 1 januari 2014 är det mitt heltids- och tillsvidarejobb. Jag arbetar mot alla våra verksamheter; från förskola hela vägen till vuxenutbildning inkluderande även kultur och fritid.

Under några år bestod mitt arbete av en del föreläsningar runt om i Sverige, men framförallt gör jag mycket utbildningsinsatser och utvecklingsarbete med ledning, rektorer, elevhälsopersonal, lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Lerum, inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete.

Höstterminen 2014 blev jag student igen. Jag läste under fyra år, vid sidan om mitt dagliga arbete, en Masterutbildning i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning på Göteborgs universitet. I juni 2018 blev jag klar och kan nu även titulera mig som filosofie master i pedagogik. Det känns som en viktig kompetens och en bra teoretisk grund för det jobb jag nu har.

Men samtidigt så arbetar jag idag mycket med förvaltning och med frågor som drivs i samarbete med det politiska systemet. Även om jag har lång erfarenhet av denna värld tänker jag att mer formell utbildning aldrig är fel. Så, sedan hösten 2018 studerar jag  statsvetenskap på distans, på ”lediga stunder”.

Annonser