Villfarelser och factfullness

Jag minns ett ärende i kommunfullmäktige i Alingsås. En motion skulle behandlas. Det var ett förvisso välment förslag som skulle förbättra en specifik del i miljön i vår kommun. Förslagsställarna fick motargument från en annan fullmäktigeledamot som var forskare, med just detta som sitt expertområde. Hen hade mycket noggrant räknat ut att effekten av förslaget var mycket försumbar och tyckte istället att pengarna bättre kunde satsas på något annat, som skulle kunna ge mer effekt på miljön. Förslagsställarna gav sig dock inte. De ”tyckte” och ”kände” att det ändå var ett bra förslag. De yrkade bifall till motionen. Ändå.

Jag minns lektioner från min grundskoletid när vi skulle diskutera, debattera, argumentera (eller vad nu syftet var) om något. Vår lärare bestämde att några skulle vara för, och några emot. Sedan satt vi och kastade åsikter i ansiktet på varandra. Lärde vi oss något? Jag har absolut ingen aning, tror inte det. Vi fick förresten också lära oss att vi var på väg mot en ny istid (känns inte riktigt så idag, va?). Och att människan i framtiden kommer att födas utan ben, för att vi inte längre rör på oss lika mycket utan istället åker bil (om någon vill få förklarat varför detta aldrig kommer att hända hänvisar jag till Darwin). Detta var ”kunskap” som förmedlades av vår lärare.

En gång skrev jag på twitter att jag varit på ett möte om ensamkommande flyktingbarn. Direkt! Ett svar med länkar till sidor med ”fakta” om vad dessa ”egentligen” kostar det svenska samhället. En annan gång skojade vi om s.k. chemtrails, jag och Per. Också det på twitter. Pang! Fem länkar till Youtubeklipp där våra förvillelser skulle korrigeras av ”fakta”. Ytterligare en annan gång, när jag hävdade att vi skulle förhålla oss till de statliga myndigheternas rekommendationer rörande risker med strålning. Då fick jag veta att generaldirektören minsann var i maskopi med (och troligen även avlönad av) mobiltelefonindustrin. Konspirationsteorier kallas det, annars…

Vad är min poäng med dessa spridda exempel då? Från välmenta förslag som inte tål vetenskaplig granskning, till förvillelser och till rena galenskaper och konspirationsteorier.

Skolans kunskapsuppdrag och värdegrundsarbete behöver idag laddas med större och större delar av ”factfullness”. Ett begrepp myntat av Ola Rosling. Han skriver följande, på twitter, om begreppet: ”The stress-reducing habit of only carrying opinions for which you have strong supporting facts.”

Vi behöver arbeta mer med vetenskap och mer med att förstå vetenskapligt producerade fakta. Vi behöver utbilda eleverna i detta förhållningssätt, dag efter dag. Hur vetenskapen fungerar, att den inte har alla svar men hur den kumulativt bygger upp vår gemensamma kunskapsbas. Det finns en risk att ”tycker” och ”känner” får ett övertag på ”vet” och ”kan”, i fel typ av frågor. Självklart ska man få tycka och känna, men kanske inte i frågor om evolutionen eller om månlandningen.

Vi behöver arbeta mer med kritiskt tänkande – men då inte som en motsatt åsikt (som det verkade vara när jag gick i skolan) utan som Sven-Erik Liedman säger: ”Att vara kritisk innebär inte att vara negativ utan att noga pröva grunderna för ett påstående. Kritik är motsatsen till godtrogenhet”. Självklart säger ni. Jo, men det blir viktigare och viktigare. Hänger vi med när konspirationsteorierna vinner mark?

Om det är något som svensk skola tydligt misslyckats med så är det väl detta. Att så många människor tror på konspirationsteorier och låter sina vardagliga och även livsavgörande beslut styras av dessa. Det styr ibland till och med vilken röstsedel man lägger i urnan på valdagen. Detta är ovärdigt vårt land. Som jag brukar kalla ”världens modernaste land”.

Påminner även om det som kallas ”Mount Stupid” och om ”Dunning–Kruger-effekten”.

”Mount Stupid is the place where you have enough knowledge of a subject to be vocal about it, without the wisdom to gather the full facts or read around the topic.” Skolans uppdrag är att ”putta” eleverna nerför Mount Stupid, genom tvehågsenhet och funderingar, mot kunskap, förståelse och välgrundade bedömningar.

Trevlig sommar!

Annonser