Om staten och gissningsleken

Vem är bäst på att ta ansvar för skolan? Staten, kommunerna, enskilda? En ständig debatt. Många driver på, i olika riktningar.

Jag är mycket tveksam till staten som huvudman, det har jag sagt tidigare. Även om det är svårt att vara helt kategorisk. Argumenten för och emot är många och vissa gör att man ibland väger över åt det ena eller andra hållet. Hade det varit en enkel fråga att lösa hade en eventuell förändring redan varit genomförd. Jag brukar säga att ”det är bara de svåra problemen som är kvar att lösa. De enkla löste vi för länge sedan.”

Det som jag dock tycker, oavsett vart det bär iväg, är att staten måste bli bättre på att ta sin del av ansvaret för skolans resultat och utveckling. Den gissningslek med bestraffningar till den som gissar fel som staten idag utsätter huvudmännen för är inte rimlig.

Så här kan det gå till i Skolsverige 2010-talet:

Riksdagen beslutar, på förslag från regeringen och utbildningsdepartementet, om en förändring i skollagen. Lagen träder i kraft och börjar tillämpas av skolhuvudmännen. På olika sätt. Utifrån allas nuvarande förståelse, resurser och förutsättningar börjar lagen tillämpas med tydliga lokala inslag, av de flesta (några missade till och med att det skedde en förändring).

Ett år senare kommer Skolverket ut med allmänna råd om hur man ”bör” göra. Huvudmännen och rektorerna börjar delvis justera sin tillämpning. ”Bör” är ju ett ”bör” och nog kan vi lösa detta på ett annat (eget) sätt…

Efter ytterligare ett år träder sedan nästa statliga myndighet in i händelseförloppet. Nu idkas tillsyn av Skolinspektionen. Kommunen får besök av en grupp inspektörer. Beslutet kommer; ”Föreläggande”! Gör om – gör rätt! Hur då? Nja… då blir det lite osäkrare. För det, det ska man lösa lokalt. Tillbaka på ruta ett!

Dessutom kan det visa sig att regeringen tycker att Skolinspektionen och Skolverket inte tolkat lagen så som den politiska viljan var. Då ändrar vi lagen. Och gissningsleken börjar om.

Är det någon, som ur den här aspekten, är förvånad över olikvärdighet mellan skolor och kommuner? Inte jag.

Här kommer ett kreativt tips: Skriv en instruktion! Som helst är färdig i god tid innan lagen träder i kraft. Så att man vet vad och hur man ska göra. Är inte nuvarande system att göra det onödigt svårt för alla? Vill staten ens att det ska fungera? Tror de på riktigt att detta är ett bra sätt..?

Och sedan skyller alla på varandra.

Annonser