Jag hör samtal om värdegrunden

Jag hör samtal om värdegrunden. Samtal om hur den ges plats i läroplaner och skolor. Jag hör hur dess vikt och varande diskuteras.

Då glider tankarna iväg. Till en lärare jag känner. Hon var inte alltid den som var piggast på alla nymodigheter som ständigt skulle in i skolan. Det kan man inte säga. Annat var viktigare.

”Vi måste arbeta mer med värdegrunden, Christian”. Precis så sa hon till mig. Det är länge sedan nu. Jag minns inte vad jag svarade.

Jag börjar tro att hon såg något då. Något som vid den tiden fortfarande var osynligt för de allra flesta. Hon anade att något kunde hända, om vi inte oförtrutet fortsatte att förmedla de värden som skapat det som vi alla börjat ta för givet. Men som kanske inte var så bestämt – att för alltid vara givet.

Hon ville att alla skulle veta hur 1900-talets grymheter sett ut och hur det ofattbara hade kunnat bli verklighet. Hon ville att alla skulle veta hur demokratier skapats, byggts och hur de hålls samman. Hon ville visa alla hur ett val går till, i en demokrati.

Jag borde kanske lyssnat noggrannare, den där gången. Det som hon då såg, eller anade, det verkar nu vara närmare än på länge. Plötsligt är det självklara inte längre självklart. Det vi aldrig trodde skulle kunna återupprepas verkar återigen kunna bli möjligt. Hur otroligt det än känns.

Var det kanske detta hon ville berätta för mig, när hon sa: ”Vi måste arbeta mer med värdegrunden, Christian”.

Annonser