Kanske var det bättre för, i alla fall?

Jag läser lite utbildningshistoria, som bakgrund till en uppgift i mina studier. Det är inte utan att man börjar fundera.

En mycket grov och översiktlig läsning säger mig att utvecklingen av den svenska skolan gått från att på 1800-talet varit ett samhällsprojekt av enorma mått till att idag vara något helt annat. Kanske till att istället vara ett individens projekt, tänker jag.

Som jag tidigare skrivit så verkar det idag som att allas individuella åsikt direkt och omgående ska få styra skolans uppdrag och inre arbete, hela tiden. (Läs ”Kontraktet är brutet” för en utveckling av detta resonemang.)

Jag läser att folkskolan införande i mitten av 1800-talet skulle kunna anses varit en frukt av ”bl a de allt starkare kraven på medborgerligt inflytande i samhället […] och det växande behovet av de kunskaper och färdigheter som ett samhälle i snabb förändring skapade.” (Svensk utbildningshistoria, Gunnar R Richardson).

Jag tycker att detta kan fungera som mål ännu idag. Det medborgerliga inflytandet är hotat. Att fortsätta att driva en olikvärdig skola som ytterligare spär på en segregation som redan gått alltför långt är en enorm risk att ta. Gör om och gör rätt. Det svenska skolsystemets konstruktion funkar inte längre.

Dessutom fortsätter framtiden att rusa mot oss. Precis som på 1800-talet står vi inför ett växande behov av delvis nya kunskaper och färdigheter. Jag tycker det pratas för lite om detta också. Vi träter om detaljer utan betydelse istället för att samlas om vad vi ska göra för att möta de förändringar jag tycker syns så tydligt i globaliseringens och den exponentiella digitala teknikutvecklingens tidevarv.

En annan sak jag läser är att det finns en gammal lösning för att kraftsamla kring något så viktigt som skolsystemets utveckling. De stora skolutredningarna och skolkommissionerna. Dags att damma av dessa. En skolkommission med forskare, lärare, politiker m fl. som samlas kring att damma av det gamla uppdraget om att värna och utveckla demokratin och om att rusta barn och unga för framtiden.

Annonser