Som små myror…

Så här snart en vecka efter #afkVarberg14 är det dags att reflektera lite.

Det sista jag sa i min Pecha Kucha var att alla skulle ta budskapet i metaforen om myrkolonioptimeringen med sig hem från Varberg. Sprid ut spår, för andra att följa.

Nu ser jag att detta pågår, på bred front. (Inte för att jag tror att det beror på mig, dock).

Jag ser spår och stigar på Twitter (självklart), facebook, Instagram, diverse bloggar (tack ni som nämnt och länkat till mig, förresten), Bambuser och Youtube i sällan skådad omfattning. Många har reflekterat, tänkt, delat, gillat, kommenterat och skrivit.

Viktigt är att göra spåren öppna och tydliga för fler och fler att följa. För det är när den kritiska massan uppnås. Det är då man kan ta nya kliv framåt. Över vägen.

”Frasen ”Critical Mass”, kritisk massa, kommer ursprungligen från kärnfysik. I cykelvärlden användes frasen först i Ted Whites dokumentärfilm ”Return of the Scorcher” från 1992. I filmen beskrivs hur kinesiska cyklister tvingats stanna när de skulle korsa stora bilvägar. När tillräckligt många cyklister samlats vid korsningen, kunde cyklisterna ta sig genom korsningen i flock. Detta kallade White för kritisk massa.”

Vart stigarna leder, det vet jag inte säkert. Ty utvecklingen är kaotisk (minns kaosteorin, fraktaltillväxten och fjärilseffekten). Men det känns som om stigarna leder mot konsensus om att framtiden möts bäst med utveckling.

Den lärande organisationen levererar.

Det känns bra att med detta konstaterande (nog) ta semester från min blogg. Trevlig sommar, alla!

 

Annonser

Lärande organisation – Pecha Kucha från #afkVarberg14

Följande är en textversion av min Pecha Kucha från Skolsmedjans #afkVarberg14. 17 juni 2014.

En lärande organisation är – enligt min egen erfarenhet – det bästa sättet att skapa stadigvarande och uthållig utveckling av en verksamhets praktik.

En lärande organisation är precis vad den heter. Det är en organisation som lär sig av det den själv gör. Det är en organisation där alla människor lär av det som görs.

Framförallt sker lärandet när organisationen arbetar med förändring. Från ett nuläge, via analyser och utvecklingsidéer till genomförande och till nya resultat. Lärandet sker när resultaten utvärderas och av ett systematiskt lärande av erfarenheterna från processen. Bättre resultat ger lust till nya förändringar och den växande kunskapen om utvecklingsarbete ger än bättre resultat.

En lärande organisation arbetar gärna med många, både små och stora, utvecklingsområden samtidigt. Det samlade arbetet är som ett pussel som läggs. Av en gradvis framväxande ny praktik och av en väv av nyvunnen kunskap om sig själv och om sitt lärande.

Det blir en uppåtgående spiral. Där lyckad förändring blir drivkraften för vidare arbete. Men när man arbetar med många processer samtidigt måste man våga vara vän med kaos.

Kaos kan vara ett negativt laddat ord. Men det kan också vara namnet på de tillväxtprocesser som sker när mönster växer från olika utgångslägen. Även små olikheter i formen, i formeln eller i nuläget där förändringen startar kan ge stora skillnader i slutresultatet.

Fraktaltillväxten skapar vackra, men helt olika mönster. Trots att startpunkterna var nästan exakt lika. I naturen ser vi snöflingorna. Där varje iskristall, som sedan växer till en snöflinga, är än så lite olika växer oändliga mängder av unika snöflingor fram.

Så blir också den lärande organisationens resultat. Olika. Trots ganska lika startpunkter. Men olika är bra. Olika föder ny lust till ytterligare utveckling. Men det kan behövas vissa system i den kaotiska tillväxten. Kanske ett system för spridning av det goda exemplet bland allt det olika. Kanske är svaret myrkolonioptimering.

En myra är ”programmerad” att göra några få saker. En av dessa är att leta mat. Först planlöst. Men, sedan, när en myra hittat mat. Då bär den maten till stacken, då lägger den ut ett spår av feromoner för de andra att följa. När de sedan följer i den första myrans spår och bär hem mer och mer mat till stacken förstärks spåret av de efterkommande myrorna, som också lämnar samma spårämne. Snart är myrstigen tydlig.

När vi delar, gillar och kommenterar på sociala medier. Då är det vi som lägger ut spår. Som fler och fler följer. Nya delningar, nya kommentarer och nya ”likes”. Spåret blir starkare och starkare. Fler och fler hittar till det som spåret pekar mot. Använd detta i den lärande organisation. Se till att de bra exemplen sprids och att spåren dit blir tydliga, för fler och fler att följa.

Kaosteorin illustreras ibland med ”fjärilseffekten”. En fjärils vingslag på en sidan jorden sägs kunna orsaka en orkan på andra sidan. Det är därför väderleksprognoser är så svåra. Systemen är så stora och kaotiska att även små, små skillnader i ingångsvärdena eller små, små avvikelser under resans gång kan skapa helt olika resultat i slutänden.

Jag tänker mig att det fungerar på samma sätt i samhällets utveckling. En liten idé eller en tanke på ena sidan jorden kan, likt fjärilens vingslag, skapa en revolution på en helt annan plats på klotet.

En revolution vi fortfarande lever i vågorna av är den industriella revolutionen.

En gång i historien såg det mänskliga livet lika ut genom årtusendena. Sedan hände saker. Någon kom på hur man odlar säd och vi blev bofasta. Någon kom på hur man tillverkar ett verktyg, hur man konstruerar en maskin, hur man använder annan energi än den musklerna kunde ge. Den industriella revolutionen var född.

En sak bland många andra som vi fick från denna revolution vad folkskolan. Den var säkert viktig och riktig då. Den levererade det som samhället då krävde. Det gör den inte längre. Och allt för mycket av de strukturer som byggde folkskolan lever kvar än idag. Samhället har utvecklats så mycket mer. Stora förändringar behövs.

Men förändringarna diskuteras tyvärr inte i de stora medierna eller i den stora politiken. Där pratar man istället om kepsar, läxor och om huvudmannaskap. De stora förändringarna av skolan diskuteras i andra medier. På twitter, på facebook och på bloggar. Men, den finns, och behöver finnas även i verkliga möten; IRL och AFK. Som idag, på #afkvarberg14.

Nu ska vi tänka på den lärande organisationen, på den kaotiska utvecklingen och på myrorna. När vi styr kosan hemåt efter dessa två dagar av skolutveckling för framtiden ska vi lämna spår för andra att följa. På internet och i vardagen. Stigen mot framtidens skola ska blir mer och mer tydlig, för fler och fler att följa.

Från Varberg mot framtiden!