Skolan måste vara en del av samhällets infrastruktur

Vid sidan av alla mina funderingar kring lärandet och lärandets organisation har jag funderat lite över de fysiska förutsättningarna. Pratas det inte ganska lite om detta? Självklart är undervisningens kvalitet, resurser, lärarkompetenser och mycket annat viktigt. Men, allt det där måste ju ha någonstans att vara. En funktionell arena att finnas på.

Vid en snabb google-sökning på ordet infrastruktur ser jag att beskrivningen handlar mycket om transporter av fordon, människor och av energi. Men även om hur information ”transporteras” i samhället. Fibernät och mobilnät är viktiga delar i informations- och kunskapssamhällets infrastruktur, tillsammans med de äldre infrastrukturella artefakterna; vägar, järnvägar och elledningar.

Men framtiden då? Är inte systemen för distribution av kunskaper och kompetenser något vars infrastruktur behöver utvecklas mer i takt med sin tid?

Vilket är det mest ändamålsenliga sättet att organisera, placera och bygga svenska skolor på så att alla barn ges en likvärdig skola?

Jag vill i denna text egentligen inte lägga mig i huvudmannaskapsfrågan, tillräckligt många tycker tillräckligt mycket om den redan, nuförtiden. Det är ju dock oundvikligt att fundera över vem som ska betala. För betalas måste det. Nåväl, jag låter den frågan var obesvarad.

Men oavsett vem som bestämmer eller vem som ska betala. Hur ska framtidens svenska infrastruktur för skolan se ut?

Satsar vi idag tillräckligt på att alla skolor ska ha en god standard, rent arbetsmiljömässigt? Ser vi till att alla skolor har lika goda möjligheter att vara sammankopplade med samhällets övriga infrastruktur? Har alla skolor tillgång till snabba internetuppkopplingar, ligger skolorna där barnen bor, kan alla ta sig till sin skola på det mest hållbara sättet? Är skolornas design skapad för framtidens lärande, eller står den fortfarande kvar med ena foten i gårdagen?

Kan skolorna inom sig skapa den glokala känslan av små och trygga enheter med ständig möjlighet till interaktion med större enheter? Hela skolan, lokalsamhället, människor på andra platser i världen.

Bara några exempel på frågor som vi också skulle behöva fundera över, nu när skolan är högst upp på dagordningen, överallt, hela tiden. Men, pratas det om detta, i debatten? Inte så mycket, vad jag hör.

Transport av människor och varor var industrisamhällets fokus. Transport av information i mobilnät och fiberkablar blev informationssamhällets nya fokus. Det postmoderna innovations- och kunskapssamhället kräver nya satsningar.

Jag tänker mig fortfarande skolan som en fysisk byggnad. Steget till de helt virtuella världarna är nog en bra bit framåt i tiden.

Skolor ska vara lagom stora, välbyggda och väl underhållna. Jag tycker mig se alltför många exempel på motsatsen. De kan nästan vara hur små eller hur stora som helst och lokalerna kan vara nya, gamla, underhållna eller inte underhållna. Slumpen verkar råda.

Skolorna ska ge möjligheter för lärande att ske på många olika sätt. Detta ställer stora krav på ”väggarnas koreografi” (Anna Törnquist). Lärandets många ansikten och därmed de många behoven av olika arenor måste styra.

Skolorna ska ligga där eleverna bor. Detta för att ge hållbara förutsättningar för långsiktig utveckling. Inte heller detta syns idag vara ett givet organisationsunderlag, vilket jag tycker verkar lite underligt. Skolorna ligger ofta där de alltid legat. Trots att samhället vuxit på andra ställen. Ska man bygga en ny skola är investeringarna stora, mycket stora, och tveksamheter om nyttan kan börja råda bland de beslutande. Nya motorvägar däremot, det är viktiga satsningar det.

Skolornas undervisning ska ge helheter och framtidskompetenser. Skolornas möjligheter ska vara globala. Kontakt med människor på andra sidan jordklotet ska vara vardag. Den inre digitala miljön i skolan ska vara av toppklass. På vissa ställen har redan idag antalet uppkopplade datorer, plattor och telefoner blivit långt fler än antalet personer i en skola. Det kan bli trångt i luften och i näten. Bygg bort de problemen.

Är vi beredda att investera alla de miljarder som krävs för allt detta? Vem vågar föreslå eller besluta om en riktigt stor infrastruktursatsning för Sveriges skolor? När kommer det ”paketet”? Är det ens någon i skoldebatten som pratar om detta?

Annonser