Gör skolan viktig för eleverna

Rektor Jan Jönsson skriver i en intressant artikel på SvD idag (15/1 2014) om att vuxnas signaler om hur viktig skolan är smittar av sig på eleverna. Han pekar på en rad saker där föräldrar, skola och myndigheter säger en sak men visar en annan, med sina handlingar.

Jag delar Jans åsikter i det allra mesta. Jag vill också att vi gör skolan viktig för alla, att vi säger att den är viktigt och att vi lever som vi lär.

En avgörande del i detta arbete, enligt min egen mening, är att faktiskt och på riktigt göra det viktigt för alla elever att alltid vara i skolan. Att kunskap är viktigt är väl knappast något som någon säger emot. Frågan är ju vilken kunskap vi talar om och på vilket sätt undervisningen bedrivs för att utveckla denna?

Att elever är lediga och frånvarande från skolan längre och kortare tider tror jag är ett symtom på en delvis felaktig syn på skolans kunskapsuppdrag. Om man tror att man kan ”läsa ikapp” det de andra eleverna lärt sig under tiden man varit borta så är det, för mig, ett bevis på en alltför grund syn på kunskap. Om det vore så enkelt skulle skolan kanske inte behövas överhuvudtaget för många elever. De skulle kunna lära sig detta hemma, bara de fick samma böcker eller samma uppgifter som sina jämnåriga.

Men så är det inte. I en modern skola och i framtidens skola bildas de viktiga kunskaperna av att man faktiskt gör något med dem. Att man använder kunskaperna i verkliga situationer. Att man genom ett eget skapande får utforska sina egna behov av nya kunskaper. Gärna i samarbetet med andra, klasskamrater, äldre, yngre, med vuxna, i skolan, i samhället utanför skolan men alltid kopplat till verkligheten idag och i morgon.

En skola som tydligt byggs upp kring detta sätt att se på undervisning och på skolans uppdrag kommer att bli så viktig för eleverna att de absolut vill vara där, hela tiden. I tid på morgonen, hela läsåret, tillsammans med sina kamrater. ”Vi gör ju saker, vi lär ju oss saker tillsammans. Jag är ju ansvarig för min del. Jag kan inte vara borta.”

Sedan är just utlandsresor ett bra exempel på en viktig källa till utveckling och kunskap. Gör resorna på loven, helst, och ta med erfarenheterna till första skoldagen efter lovet. ”Det här har jag lärt mig, detta vill jag berätta om, detta behöver jag lära mig mer om.” Som ett exempel på hur verkligheten kan flytta in i skolan. Som en livets och samhällets läroplan.

Annonser