Gör skolan årskurslös istället!

Att lägga till ett år i slutet av grundskoleutbildningen skulle kunna vara en tänkbar variant för att ge fler elever möjligheterna att få fullständiga betyg. Men, istället för att fortsätta att lappa och laga i ett föråldrat system är det nu dags att gå hela vägen.

Redan idag är skolan målstyrd, den ska individanpassas, alla ska ges det stöd de behöver och alla ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Redan idag kan en elev börja skolan ett år tidigare, man kan gå om eller hoppa över en årskurs, man kan få gå två år extra om man inte når målen och man kan få sluta skolan tidigare om man nått alla målen.

Varför inte gå hela vägen och för gott helt bryta med tankarna om att vissa kunskaper lärs i vissa årskurser. Det sitter djupt i folksjälen, trots att det idag bara är delvis sant; ”Vilken klass går du i lilla vän? Åh, femman, då håller ni på med…?”. TV-programmet ”Är du smartare än en femteklassare?” är det mest extrema exemplet. För det första är du inte ”smart” bara för att du är bra på frågesport. För det andra finns det inget centralt innehåll som pekar direkt på årskurs 5.

Nej, nu är det dags. Gör grundskolan årskurslös. Börja när du är mogen och sluta när nu är klar. Gå inte vidare i kursplanerna innan du bemästrat det grundläggande stoffet.

Att dela in eleverna så alla går i en årskursbunden ”klass” är en organisationsform som bara är bra för oss vuxna. Den ger oss möjlighet att fortsätta att organisera utbildning efter den industriella revolutionens idéer från 1800-talet istället för att låta det individualiserade, samskapande och nätverkande samhälle vi ser idag stå modell även för skolan.

Kursplanerna innehåller idag tydliga avstämningar med centrala innehåll och kunskapskrav i givna årskurser. Detta är bra på många sätt men det vore ännu bättre om de fungerade på ett sätt där ingen elev ”gick vidare” innan allt var klart på föregående ”nivå”. Som de idéerna som ligger bakom Kahn Academy – ”Mastery”.

Det kan vara tryggt för barn och unga att vara i en fast gruppering, i en klass. Men det kan ibland också vara en falsk trygghet. Det är inte säkert att det finns kamrater som funkar tillsammans med dig. En fast gruppering skapar kamp om roller, bygger hierarkier och kan vara själva grogrunden för mobbning och uteslutning.

Det finns andra sätt att organisera sig. Större arbetsenheter där grupperingarna är flexibla utifrån vilka som ska lära vad, på vilket sätt, när och tillsammans med vem.

Om en sådan organisation kombineras med tanken om att alla barn och elever är olika, lär och utvecklas på olika sätt och med en målstyrd lär- och kursplan utan koppling till årskurs behövs inga klasser och inga årskurser. Om vi dessutom bygger om skolorna så att de ger möjligheterna att jobba så här, istället för att styra in oss i föråldrade organisationsmönster så är vi på god väg mot min vision om framtidens skola.

Annonser