Tävla inte mot maskinerna – tävla med dem

Snubblade idag över ett nytt begrepp, inom utvecklingen och tillämpningen av framtidens teknik. Detta var ”Augmented Intelligence”(AI)  – ”utökad” eller ”förstärkt” intelligens. Ett sätt att använda tekniken, inte för att ersätta dina tankar och kunskaper, utan för att förstärka dem.

Vad jag förstått så har världens bästa schackspelare gått från att vara en människa, till att vara en maskin till att nu vara människa och maskin i samarbete. Lite skönt faktiskt. Om någon trodde att robotarna var på väg att helt ta över. Kanske det finns en plats även för oss människor i framtiden… Eller som Andrew McAfee sa: (jag tror det var han) ”Jag är inte rädd för att datorerna ska ta över världen så länge min dator inte själv klarar av att känna igen och få kontakt med min skrivare”, eller något åt det hållet 🙂

Ett tydligt område för användning av AI är att länka samman all information och data som finns tillgänglig i dessa tider av ”Big Data” och ”Sakernas internet”. Detta lärde jag mig idag. Om man har en ny typ av sökmotor på internet (tänker jag mig att det kan beskrivas som) som inte bara söker upp allt som finns att läsa och se om ett visst ämne utan länkar samman dem genom att finna gemensamma författare, nyckelord, hänvisningar, teman etc. och sedan presenterar en tredimensionell bild av hur all data är sammanlänkad. Pekar ut de huvudsakliga delområdena inom ämnet och hur dessa hänger ihop och förhåller sig till varandra. Du kan snabbt få ett grepp om de olika delarna och om hur de är sammanlänkade.

Då har vi kommit ännu ett steg längre. Ett tag trodde jag att detta var en framtidskompetens som människan måste tillägna sig. Att kunna sortera, värdera och ordna information som man sökt fram på internet och omvandla den till ett underlag för nya tankar. Men, så verkar det inte vara. Även detta kan datorerna hjälpa till med. Tillsammans med datorn (”jobba med den, inte mot den”) kan du på ett ögonblick ta dig långt fram i processen från ett uppslag, ett hugskott, en idé till att skapa unika tankar och dra slutsatser som ingen gjort tidigare.

Denna kompetens finns hos vissa människor inom vissa för dessa personer olika områden. Dem vi kallar experter. De skapar snabbt överblick, ser samband, grupperar information. Snabbare än en person som inte är expert inom området. De kan sedan gå direkt på lösningen.

Lösningarna och innovationerna driver utvecklingen. Att samla in information, att skapa mening i informationen och datan och hjälpa dig att förstå omvärlden görs av maskinen, din vapendragare i världen. Du får hjälp att se sambanden med expertens blick. Innovationerna står du för (i alla fall än så länge…). Dina unika mänskliga erfarenheter och din intuition och dina känslor. Framtidskompetensen blir nu att samarbeta med maskinen. Helst med flera maskiner och med flera människor.

Ytterligare en ny kompetens att arbeta med, i framtidens skola. Långt, långt från griffeltavlan och bildbandet. Tider förändras.

Referenser: Sean Gourley, Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee

Källa: Internet – som oftast…

Annonser