Nu är det dags! Stora förändringar kommer.

En av mina favorittalare på “Ted” är Andrew McAfee. (Se hans tal på ”Videoklipp som inspirerar”)

Han talar och bevisar sina teser om att vi lever i ett samhälle där det behövs mindre och mindre arbete. När allt blir mer och mer automatiserat. Den industriella revolutionen på 1800-talet övervann våra musklers begränsningar. Dagens digitala och teknologiska utveckling kommer att hjälpa oss att övervinna våra hjärnors begränsningar. Har han sagt tidigare.

I och med dessa två revolutioner – i kombination – kommer allt fler jobb, på mer och mer avancerad nivå, att försvinna, menar Andrew McAfee. Han visar tydligt sin poäng med diverse samhällsvetenskapliga analyser av det amerikanska samhällets och arbetslivets utveckling. Förändringen började redan på 60-talet, när datorerna började användas i produktionen.

Jag fortsätter med en dåres envishet att hävda vikten av att skolan måste förändras i takt med detta nya framväxande samhälle. Vi är på gång, mycket händer, men det gäller att inte stanna upp för länge, eller att börja gå baklänges. Det behövs stora kliv framåt.

Ett nytt samhälle, nya yrken och nya sätt att leva kommer att komma. Vi vet att samhället på lång sikt alltid utvecklas. Det kan kanske stanna upp eller gå bakåt i episoder men drar man ut alla utvecklingslinjer från förr till framtiden så pekar de uppåt. Och de pekar uppåt snabbare och snabbare.

Förhoppningsvis kan framtiden innebära mer tid över för människan att göra annat än att producera och konsumera varor. Förhoppningsvis kan den hjälpa till att stoppa de oönskade och farliga klimatförändringarna och förhoppningsvis kan den göra de viktiga sakerna ännu viktigare och angelägna för alla människor. Kreativitet, kultur, upplevelser, utbyte av tankar och idéer, nya sammanhang… vilka i sin tur kommer att ge framtiden ytterligare nivåer av exponentiell utveckling.

Eller också har Andrew McAfee fel och utvecklingen stannar upp. Då sitter vi kvar i dagens samhälle med allt som är bra men också med allt som är dåligt. Då är inte utmaningarna mindre. De är enorma. Eller också har han rätt att utvecklingen går vidare men tar en helt annan väg. Då blir det ju ännu större utmaningar. Hur kommer i så fall detta, idag kanske helt oförutsedda, samhälle att se ut?

Jag väljer att tro, hoppas och hänga på det nya framtidståget. Jag tror att Andrew McAfee har rätt i mycket han säger.

Framtidens skola ska utveckla framtidens människor som ska leva i framtidens samhälle. Och det kommer att bli större skillnad mellan detta samhälle och det industrisamhälle vi precis har lämnat eller håller på att lämna än skillnaden mellan industrisamhället och det gamla bondesamhället. Det ni!

Annonser