Demokrati och likabehandling

Många skolledare och lärare arbetar mycket och hårt med sitt likabehandlingsarbete. Ofta med lyckade resultat men ibland blir utmaningen för stor. Jag tror att arbetet måste bedrivas på många olika sätt och det finns en viktig grundförutsättning som jag själv tror extra mycket på. Det är kopplingen mellan demokrati och likabehandling.

Jag läste, för några år sedan, att en av de viktigaste förutsättningarna för att främja likabehandling är att skapa en i grunden demokratiskt organiserad skola. Jag fastnade för detta. Jag tror att en hel del – kanske inte alla – av de kränkningar och den mobbning som förekommer i en skola tyvärr har sin bakgrund i att allas rätt till inflytande inte alltid, överallt, tas till vara. Människor är olika och människor kan inte tvingas in i en överdriven likformighet utan att det kostar i någon annan ände. Jag tror inte att någon egentligen vill vara elak mot någon annan. Det måste vara miljön och omgivning som bidrar till att skapa mobbaren. Därmed inte sagt att inte var och en har ett stort eget ansvar.

Barn och unga behöver stöd i sin utveckling. Nära och positiva relationer till goda vuxna förebilder i familjen och i skolan ger möjligheter att utvecklas, även från de misstag man gör. Alla gör fel ibland. Att be om ursäkt om man sårat någon annan och gå vidare med fördjupade erfarenheter kräver träning.

På min rektorsutbildning läste jag om ett ifrågasättande av skolans värdegrundsarbete. Det var inte utan att man hajade till. Men, så här var det beskrivet. Alla tror inte på det vi lär ut när vi arbetar med värdegrunden. De vet att vi inte talar sanning. De ser de runt omkring sig, hela tiden. De kanske ser sina föräldrar stå utan jobb och utan en väg in i ett samhälle som definierat dem som annorlunda. Varför ska de tro på vad som står i läroplanen när samhället runt omkring dem hela tiden bevisar att det inte alltid gäller, för alla. Även ur denna aspekt blir något av det viktigaste att visa på en vardag i skolan där allas lika värde och allas rätt att själva få fatta viktiga beslut om sitt eget liv hela tiden respekteras. Att ge möjligheter för alla att få vara den viktigaste parten i skapandet av sin egen framtid och att få vara i centrum för sitt eget lärande. Samtidigt som man utvecklar sin förmåga att behandla andra människor med samma respekt.

En demokratiskt organiserad skola där individen har inflytande över sitt eget lärande och där en tydlig och förankrad demokratisk organisation ger inflytande på gruppnivå är det bästa sättet att främja likabehandling och att förankra vår gemensamma värdegrund. Enligt mig.

Annonser