Skolan som en delningskultur

Jag har tidigare skrivit om begreppen ”Tinkering” och ”Maker Faire”. Att skapa unika saker utifrån fantasin och att använda detta som ett sätt att lära och för att utveckla kreativa förmågor. Att visa upp det du gör för varandra och att bygga och hitta på tillsammans.

Det kan vara mekanik, konsthantverk, elektronik eller snart sagt vilka innovationer som helst. En favorit kan väl också vara en s.k. ”Rube Goldberg Machine”. Ni vet, kedjereaktioner med dominobrickor och allsköns andra saker som trillar och puttar på varandra på mängder av olika galna och uppfinningsrika sätt.

Detta skulle kunna vara en beståndsdel i framtidens skola. Ett sätt för alla att få leka med kunskaper, att få skapa kunskaper och att få dela kunskaper med andra.

Tankarna bakom ”Tinkering” och ”Maker Faire” härleds ibland till samma drivkrafter som internets delningskultur. Om du skrivit något själv som du vill att andra ska läsa eller om du gjort en film som du vill att andra ska se så delar du den på diverse social medier på internet. Om du ser något som någon annan gjort som du tycker om, då delar du detta till dina vänner. Även Wikisystemen bygger på att dela med sig av det du själv kan och lärt och ta del av vad andra kan och lärt.

Jag vill gärna tro att alla kan bli riktigt bra på något. I en värld där Jante inte finns och där vi lär oss att uppskatta varandras starka sidor kan delning av dina skapelser dessutom hjälpa andra. Är du bra på en sak som någon annan vill bli bättre på? Då är din kunskap viktig för honom eller henne. Vem du än är och vad du än är bra på för övrigt.

Tinkering – med delning – kan vara en viktig beståndsdel i en skola i ett framtida samhälle som kräver av oss att utbilda alla så att de kan bidra med sin unika egenart till samhället utveckling och där alla elever ska få goda grundläggande kunskaper samtidigt som de ges möjligheter att få bli bäst på något. Där kreativitet, innovation och förmåga att förverkliga idéer blir hårdvaluta.

Att få skapa något, reflektera över det och dela det med andra skapar drivkrafter för utveckling och lärande. Det skapar också bra förutsättningar för barn och unga att lära av varandra (”Peer-to-peer tutoring”).

Det kan alltså vara vad som helst; en film, en uppfinning, ett foto, ett hörnskåp, en väska, en låt, en app, en text, ett nytt sätt att källsortera, en tavla, en maskin byggd i lego. Alla är bra på något. Dela det du gjort med andra. IRL (eller AFK som fler säger idag – ”Away From Keyboard”, ingen verklighet är mer verklig än den andra…) eller på nätet. Lär av det du själv gör. Lär av vad andra gjort. Gör nytt tillsammans med andra. Skapa och lär! Visst finns det mycket som vi gör i skolan som skulle kunna utvecklas om vi använde detta angreppssätt i undervisningen. Självklart görs det redan. Men, det borde nog gå att utveckla mer.

Annonser