Teknik som förändrar

Varför är jag, som arbetar med skola och skolutveckling, så intresserad av framtidens teknik? Självklart kommer det att påverka skolans inre arbete, när ny teknik blir vardag. Men skolan är bara en del av samhället.

Framförallt är det viktigt att se hur det kan komma att förändra vårt samhälle, vårt dagliga liv och vilka yrken och arbetsuppgifter som kommer att behövas. Några yrken som finns idag kan komma att försvinna. Många nya tillkommer. Vissa yrken blir uppvärderade i sin status. Medan andra yrken, som idag är prestigefyllda och kräver långa utbildningar, kan komma att ”devalveras” och kanske istället ersättas av tekniska lösningar.

Det är den här utmaningen som framtidens skola ska möta. Det är detta som intresserar mig.

Mina exempel på teknik som kommer att förändra (klicka på länkarna, öppnas i nytt fönster):

Augmented reality (utökad verklighet)

3d-skrivare

Internet of things (Sakernas internet)

Realtidsöversättning

Robotbilar

Det finns mängder av andra exempel, humanoider – robotar som ser ut och agerar som människor – är ett vad dem. Men de jag valt ut räcker väl för att få mig att tänka efter, rejält.

Återupprepar ett citat från Andrew McAfee som jag använt tidigare:

”Den teknologiska utvecklingen under industrialiseringen hjälpte oss att övervinna våra musklers begränsningar. Den teknologiska och digitala utvecklingen vi ser idag hjälper oss att övervinna våra hjärnors begränsningar.”

Annonser