Kunskap är att kunna!

Ibland när jag pratar om framtidens skola, om framtidskompetenser eller om entreprenöriellt lärande känner jag att vissa som lyssnar tyvärr får uppfattningen att jag talar om en skola där kunskapernas betydelse ska förminskas, till förmån för andra värden. Inget kunde vara mera fel.

Men, jag menar att kunskap framförallt är att kunna något. Det kan låta konstigt, eller självklart, men jag ska försöka förklara hur jag tänker.

Som instrumentallärare vinnlade jag mig alltid om att mina elever faktiskt skulle kunna använda det jag lärt dem i verkliga situationer. De skulle inte bara veta något om hur man spelade ett stycke, eller bara nästan kunna klara av en del av det, utan faktiskt kunna spela det tillsammans med andra människor, för andra människor som lyssnar, vid ett givet tillfälle, i verkligheten. När de klarade detta ville jag att de också skulle överföra kunskapen in i nya situationer. Vad lärde jag mig av att lära in och framträda med det här stycket som jag kan använda mig av nästa gång? Nästa låt, nästa konsert.

När jag pratar om framtidskompetenser är det förmågan att använda det man kan som är det som jag menar som viktigt. Exempelvis förmågan att lösa ett verkligt problem som man stöter på – i vardagen eller i yrkeslivet – med fungerande matematiska strategier och metoder. Eller förmågan att tillämpa ett naturvetenskapligt förhållningssätt; att pröva hypoteser och dra slutsatser på ett annat problem. Det kan också vara att förmå att koppla ett historiskt skeende till en iakttagelse i nutiden, för att kunna se in i framtiden och för att våga fatta beslut. Också att kunna skapa något. Att se en inre bild av något estetiskt som man vill uttrycka. Att välja material, tillvägagångssätt. Att färdigställa, att utvärdera att lära sig nytt inför nästa gång. Att skriva en text där man lyckas förmedla det man vill, eller måla upp de bilder man önskar att läsaren ska se. Och min favorit. Att använda vetskap, kunskap och erfarenhet från många olika områden till att tänka tankar som ingen tidigare tänkt. Att sammanfoga och att göra kopplingar. Att vara kreativ och innovativ.

Till detta lägger vi sedan målet att kunskaperna ska kunna användas för att vara till nytta också för någon annan. Om vi skapar en skola med lärsituationer där kompetenserna och förmågorna att göra det jag beskriver ovan är det viktiga, inte de enskilda vetskaperna som sådana, då har vi ett fokus på det som jag menar är entreprenöriellt lärande. Kunskaper, helheter, delar, förmågor och kompetenser. För att kunna använda små delar till att bygga stora helheter. Kunskap är att kunna!

Annonser