”Education is a mind-set”

”Education isn’t a four year program, it’s a mind-set”

Läste detta fantastiska citat i en artikel där det diskuterades om hur unga amerikaner inte längre ser högre studier som den enda vägen till framgång i yrkeslivet. Istället ser de att med rätt idé, med rätt drivkrafter och genom ett målmedvetet arbete kan de skapa en lyckosam framtid utan en college-examen. Detta är en stor utmaning som det amerikanska skolsystemet har att brottas med.

Jag är självklart ingen vän av s.k. ”drop-outs” utan tror i grunden på högre utbildning. Jag är mer för traditionell bildning än vad vissa ibland verkar tro 😉

Men, jag har själv upplevt känslan av att utbildning och lärande är mer av ett mind-set än av en institutionaliserad kollektiv aktivitet.

Att ständigt se möjligheter till lärande i livet är en framtidskompetens. Att utifrån en grundläggande självkännedom om sina egna sätt att lära sig kunna sätta sig in i nya kunskapsområden i syfte att utveckla användbar kunskap eller ny kunskap.

Fråga, lyssna, läs, skriv, googla, skriv om, prova, prova igen, testa, öva, utveckla, höj svårighetsgraden, sök feedback…

En god vän sa en rolig sak när han efter en ganska brokig yrkeskarriär fick ett jobb där han faktiskt hade en utbildning som handlade om, åtminstone delvis, det han skulle jobba med – ”Skönt, nu slipper man i alla fall googla fram varenda ny grej man ska göra!” Inte för att det egentligen varit ett problem. Allt går att lära sig om man känner sig själv.

Hörde av en kollega att han uppmärksammat, i samtal med sina elever, att vissa inte hade sina framtidsdrömmar kopplade till ett specifikt yrke. Istället såg de fram emot att få jobba med många olika saker, samtidigt eller i perioder. Vilka utmaningar ställer detta för framtidens skola?

Hur kombinerar vi tidlösa kunskaper (om vi nu pratar klassisk bildning) med de framtidskompetenser som gör att dagens elever kan anpassa sig till yrken som vi inte ens vet om idag? Där de ska lösa problem vi ännu inte ens vet är problem.

I ett annat samtal, med en annan god vän, funderade vi över vad en högre utbildning egentligen gör med dig som tänkande människa. Vad är det man tar med sig? Är det att ständigt lita blint till forskningsresultat och söka svaren i den akademiska kunskapen? Vi landade i att det mer är att utifrån ett fält av lika eller olika kunskaper, forskning eller teorier kunna bilda sig en egen, välgrundad uppfattning om en frågeställning. Och att kunna förstå vad som ligger till grund för de resonemang som gjort att andra människor kommit fram till sina uppfattningar. Ett mind-set att man kan förstå svåra problem i ljuset av sina egna kunskaper, insikter och erfarenheter. Om man vågar lita till sina egna förmågor.

Uttrycket ”Education is a mind-set” beskriver detta på ett bra sätt. Att göra kunskap till sin egen. Att användas, omprövas och utvecklas när situationen så kräver.

I framtidens skola lägger vi grunden för våra elevers livslånga lärande genom att hjälpa dem att utveckla förmågan att kunna bilda ny kunskap vid behov, grundad i den kunskap de redan bär med sig.

I framtidens skola arbetar vi ämnesövergripande för att skapa större helheter. Vi har fokus på kunskapernas användning. Vi utvecklar elevernas självkännedom och självförtroende så att de vågar lita till sina egna förmågor. Och, vi lär dem att bilda ny kunskap. Ny för dem själva eller kanske ibland även ny för oss andra. Innovation och kreativitet.

Annonser