Framtidens läromedel

När jag såg en av de första Harry Potter-filmerna fick jag en tanke. I filmen såg jag en dagstidning med rörliga bilder. Detta blev för mig en bild av hur framtidens läromedel skulle kunna se ut, i en skola där alla elever hade egna digitala lärverktyg. Jag såg framför mig en samhällskunskapsbok som alltid kunde innehålla det som händer idag, som rörlig bild.

Idag vet jag att detta och tekniken för det egentligen redan finns. På ett sätt. I tidningar, i böcker, i annonser, på affischer och på vinflaskor (faktiskt) kan man se små QR-koder som, om man scannar dem med sin smartphone eller med sin läsplatta, länkar dig vidare till mer information. Det finns även appar som scannar en sida i en bok eller en bild, som inte ens behöver QR-koder. Förstärkt eller utökad verklighet kallas detta. Augmented reality.

Det skulle kunna vara ett sätt att skapa framtidens läromedel. En lärobok kanske inte behöver kännas gammaldags och bli inaktuell efter något år. Inte om den hela tiden kan ge dig möjligheten att fördjupa dig i det som verkade extra intressant eller i det du behöver veta mer för att förstå. Via bilder, ljud, filmer, texter, uppgifter, utmaningar och nya möjligheter. Den kan också förnya sig själv, med ständigt ny och aktuell information.

Man kan också lämna läroboken helt bakom sig. Ett annat spår som då ser intressant ut är verktyg för s.k. “Curation”. Det finns en del olika att få tag på. På nätet och som appar.

Nu och förr används begreppet curation bl a på konstutställningar. Kuratorn för utställningen kurerar (kan det nog inte heta… men ändå) utställningen så att konstverken skapar en förståelig helhet som gör att upplevelsen blir större än summan av delarna.

Samma kan en lärare göra för sina elever. Sammanställa information i alla möjliga former, digitalt, på webben, i ett “moln” någonstans. Samla bilder, filmklipp, texter, frågor, uppgifter, uppslag till projekt etc. för sina elever. Där kan också finnas funktioner som idag finns i en eller annan form i de flesta sociala medier. Möjligheter till delning, till kommentarer, till kommunikation och till ”likes”.

Eller också kan eleverna vara sina egna ”curators”. Enskilt eller tillsammans. Kanske skulle hela skolan kunna ha tillgång till alla lärares och alla elevers samlade “curations”. Kanske ska vissa (eller alla) vara öppna för alla att fylla på och komplettera. Som s.k. “Wikis”. Kanske kan även helt utomstående personer fylla på än mer. Kanske kan olika skolor samarbeta i lärande, digitala nätverk.

Framtidens skola med framtidens läromedel.

Annonser